MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI
Ünvanı: Ziya Optik (Bundan sonra ziyaoptik.com veya SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Fevziçakmak Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Cd. No:160, 34194 Bahçelievler/İstanbul
Telefon: 0212 653 82 90
Müşteri Hattı: 0534 486 31 57
Eposta: 
bilgi@ziyaoptik.com
Mersis No: 2812692374400019

 

1.2 - ALICI

ZİYA OPTİK' e www.ziyaoptik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("üye")

 

MADDE - 2 KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu ZİYA OPTİK' in sahip olduğu internet sitesi www.ziyaoptik.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. üye, www.ziyaoptik.com internet sitesine veya Ziya Optik mobil uygulamasına üye olurken 18 yaşından büyük olduğunu, verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ZİYA OPTİK' in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. üye, ZİYA OPTİK tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ZİYA OPTİK'e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, ZİYA OPTİK' un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. üye www.ziyaoptik.com internet sitesini veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasını kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. üye, www.ziyaoptik.com internet sitesini veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.ziyaoptik.com internet sitesinde veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin ZİYA OPTİK ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ZİYA OPTİK'un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. ZİYA OPTİK, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. üye, www.ziyaoptik.com internet sitesinin veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ZİYA OPTİK'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, ZİYA OPTİK'i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından hariç tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, ZİYA OPTİK' in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. ZİYA OPTİK'in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ZİYA OPTİK'in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.ziyaoptik.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ZİYA OPTİK mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. ZİYA OPTİK tarafından www.ziyaoptik.com internet sitesinin veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

3.12. ZİYA OPTİK kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. ZİYA OPTİK, üyenin ziyaoptik.com internet sitesi veya ZİYA OPTİK mobil uygulaması üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. ALICI, www.ziyaoptik.com internet sitesine veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasına üye olurken özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında ZİYA OPTİK'in tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum.onayına tıklayarak onay vermesi durumunda tarafına özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında ZİYA OPTİK'un kendisine e-posta gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri bülten üyeliğinden çıkmak için Hesabım, üyelik Bilgilerim bağlantısından Bilgileri Güncelle alanına tıklayarak tercihini değiştirebilir ya da tarafına gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan bülten üyeliğinden çıkmak istiyorum bağlantısına tıklayarak bülten üyeliğinden çıkabilir.

3.14. ZİYA OPTİK, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ZİYA OPTİK'a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) ZİYA OPTİK haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. ZİYA OPTİK tarafından web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ZİYA OPTİK web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. ZİYA OPTİK, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ZİYA OPTİK web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. ZİYA OPTİK, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, ZİYA OPTİK'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK VE YüKüMLüLüKLERİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ZİYA OPTİK tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ZİYA OPTİK üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

MADDE 5 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda tüketici heyeti ve mahkemeleri yetkilidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Gizlilik Politikası

Bu beyan  (ZİYA OPTİK)’un gizlilik politikasını içerir. www.ziyaoptik.com internet sitesini veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasını ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.

www.ziyaoptik.com internet sitesi veya ZİYA OPTİK mobil uygulaması üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, ZİYA OPTİK ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmayacaktır..

www.ziyaoptik.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. ZİYA OPTİK sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.


Google Analytics:

ZİYA OPTİK web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’ten aldığımız veriler ZİYA OPTİK web sitesini siz müşterilerimizin tercihlerine göre optimize etmemizi sağlamaktadır. IP adresinizin de dahil olduğu bu veriler Google tarafından ABD’deki sunucularda barındırılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Google’ın gizlilik politikasını inceleyin.


Çerezler:

Web sitemiz çerezleri kullanmaktadır. “Çerez” tarayıcınıza gönderilebilen bir veridir. Tarayıcınız belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda çerezleri sisteminizde saklayabilir. Çerezler işletim sisteminiz, tarayıcı tipiniz, IP adresiniz vb. bilgileri toplar. Böylece web sitemizin barındığı sunucu tarayıcınızı ve daha önce ziyaret ettiğiniz sayfaları takip edebilir, bununla birlikte çerezler, örneğin, daha önce sepetinize eklediğiniz bir ürünü sonraki ziyaretlerinizde size gösterebilmemizi sağlar.

Müşteriler, www.ziyaoptik.com internet sitesine veya ZİYA OPTİK mobil uygulamasına üye olurken “Özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında ZİYA OPTİK’ in tarafıma e-posta göndermesine onay veriyorum.” onayına tıklayarak onay vermeleri durumunda özel indirim ve kampanyalar ile çeşitli ürün/hizmet ve aktiviteler ile ilgili pazarlama faaliyetleri kapsamında ZİYA OPTİK’in kendilerine e-posta gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan etmektedirler.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.ziyaoptik.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.ziyaoptik.com  ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-posta gönderebilirsiniz.

www.ziyaoptik.com internet sitesi veya ZİYA OPTİK mobil uygulaması üyelik iptal işleminizi musterihizmetleri@atasunoptik.com.tr adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

www.ziyaoptik.com ’ye aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Fevziçakmak Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Cd. No:160, 34194 Bahçelievler/İstanbul

Telefon: 0534 486 31 57

Müşteri Hizmetleri: bilgi@ziyaoptik.com